«Πολεμώντας» επιδημίες με δορυφόρους

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014 Ετικέτες ,

«Πολεμώντας» επιδημίες με δορυφόρους

Η αντιμετώπιση ασθενειών που εξαπλώνονται μέσω εντόμων και άλλων παρασίτων είναι ο σκοπός λογισμικού που αναπτύχθηκε από κοινοπραξία με επικεφαλής την Avia-GIS (Βέλγιο), με την υποστήριξη της ESA.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ESA, η απόκτηση πληροφοριών για τον «εχθρό» μέσω δορυφόρων δίνει επιπλέον δυνατότητες όσον αφορά στην αντιμετώπιση επιδημιών που εξαπλώνονται με τους άνωθεν τρόπους: ειδικότερα, η ταυτοποίηση και η πρόβλεψη των κινήσεων των πληθυσμών των υπαρχόντων ειδών, καθώς και ο εντοπισμός αλλαγών στο περιβάλλον, το παγκόσμιο εμπόριο και τα ταξίδια- ως παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση των πληθυσμών εντόμων και παρασίτων.

Το συγκεκριμένο «πακέτο» υπηρεσιών και λογισμικού, υπό την ονομασία Vecmap, περιλαμβάνει και μια εφαρμογή smartphone για επί τόπου μελέτες, με σύστημα πληροφοριών ώρας και τοποθεσίας, συνδεδεμένο σε μία online βάση δεδομένων.

Η εν λόγω database συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα με αποτελέσματα από επί τόπου έρευνες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι οι ερευνητές να μπορούν να «χαρτογραφήσουν» περιοχές υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας υψηλής ποιότητας δορυφορικές εικόνες.

«Πολεμώντας» επιδημίες με δορυφόρους
Περιοχές υψηλού κινδύνου.


Η συγκεκριμένη μέθοδος μειώνει την πολυπλοκότητα της παρακολούθησης ειδών, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η λήψη δειγμάτων επί τόπου και η στατιστική ανάλυση- ωστόσο η έλλειψη ενοποίησης/ ενσωμάτωσης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικά σύνθετου και δύσχρηστου συστήματος. Δώδεκα φορείς σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες έχουν δοκιμάσει το Vecmap για τη δημιουργία χαρτών υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο του προγράμματος ARTES της ESA.

0 σχόλια :