Αστρική παραγωγή ενέργειας

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 Ετικέτες

Αστρική παραγωγή ενέργειας

Το φως επενεργείται από ένα ορισμένο πεδίο βαρύτητας. Η ενέργεια μιας ακτίνας φωτός είναι ανάλογη της συχνότητας της. 

Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης τονίζει ότι πρωταρχικά το 10% της ύλης στο στοιχείο ήλιο μετά την έκρηξη, οφείλεται στο  σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα ζεύγη ηλεκτρονίων,  με τα αντίστοιχα ζεύγη αντιθέτου φορτίου της  αντί-ύλης (ποζιτρόνια). 

Με λίγα λόγια ας έχουμε υπόψιν μας πως το στοιχείο ήλιο είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες στην παραγωγή ενέργειας ενός άστρου, πέραν του υδρογόνου.

Όταν, λοιπόν,  τέσσερα άτομα υδρογόνου συγχωνευτούν μέσω πυρηνικής σύντηξης για να δώσουν ένα άτομο οξυγόνου, τότε παράγεται η ενέργεια ενός άστρου. Δηλαδή,  τα άστρα παίρνουν ενέργεια συγχωνεύοντας τα στοιχεία ήλιο και υδρογόνο. Η αρχική αναλογία υδρογόνου  ενός άστρου επιτρέπει τον σχηματισμό ηλίου.

Ένα άστρο δια της  πυρηνικής σύντηξης  παράγει περισσότερη ενέργεια και, διαδοχικά σχηματίζει ήλιο, κατόπιν άνθρακα και πιο βαριά στοιχεία.

Έτσι το άστρο σταδιακά παράγει όλο και μεγαλύτερη ενέργεια, ενώ παράλληλα  μετατρέπει ένα μεγάλο μέρος του σε σίδηρο.

Η αρχέγονη θερμή μάζα δημιούργησε το στοιχείο ήλιο και, με το μηχανισμό της συμπύκνωσης του γεννήθηκαν άστρα.

Τα φωτόνια στην αρχή της  μεγάλης έκρηξης, συγκρατούν τα ηλεκτρόνια μέσα στον πυρήνα τους. Με όμοιο τρόπο τα αδρόνια  συγκρατούν  στο πυρήνα τους τα πρωτόνια και τα ουδετερόνια. Δηλαδή, είναι μεταξύ τους ηλεκτρομαγνητικά "ενωμένα". Το συγκεκριμένο "μηχάνημα", που λέγεται άστρο, κατασκευάστηκε να  παράγει ενέργεια με βάση τα παραπάνω κβαντικά σωματίδια. 


του Νικ. Αλ.  Αργυρίου

0 σχόλια :